วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

พัฒนา ตารางเก้าช่อง

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.314068301938095.82622.100000047824446&type=3&l=1e25d65d1e

ห้องวิทยาศาสตร์ใหม่

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.267130113298581.73027.100000047824446&type=3&l=36d7997782


วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขยายห้องคอมพิวเตอร์พิธีไหว้ครู 2554

ภาพชุดที่ facebook ที่นี่


กิจกรรมห้องสมุด

หนังสือชุดรักการอ่านถึงห้อง

ได้รับจากแดนใต้สุด สงขลานครินทร์ psuได้รับหนังสือจากเว็บไซท์ http://gotoknow.org/
กราบขอบพระคุณ อ.ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ได้ประธานนักเรียนคนใหม่แล้วเงินหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงกบ เป็นอาหารเด็กพักนอนทาสีโรงอาหารศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดระยองโรงเรียนนี้จัดการโรงเรียนได้ครบปัญญา 3 ฐาน
คือ ปัญญาฐานกาย ปัญญาฐานจิต และปัญญาฐานความคิด
เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบทีสุดแห่งหนึ่ง เมื่อปัจจัยนำเข้า
กระบวนการสมบูรณ์แบบ แต่ ไม่เข้ากับวิถีการสอบของ
องค์กรมหาชน ใครสมควรปรับเข้าหาใคร ก็ต้องไปหาคำตอบ
กันเอาเองนะครับ ภาพชุดนี้ใน Facebook ที่นี่