วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2551

ประมวลภาพพิธีแต่งงาน ครูดำรงศักดิ์ และ ครูระพิพรรณ
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ


เจ้าของผลงานดีเด่น

model สื่อการสอน

และศึกษางานลูกเสือดีเด่น

ถ่ายรูปหมู่กับบุคคลากรเป้าหมายในการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะงานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และศิลปะระดับประเทศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice

แผนภูมิการดำเนินงานบริหาร

โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 3โยนหมวก

สามัคคีชุมนุม

วิทยากรอำลาลูกเสือ

มอบธงเขียววันสุดท้าย

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 2


การแสดงของนักเรียน

ร้องเพลง

แขกผู้มีเกียรติ กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ชุมนุมรอบกองไฟ กล้องแฟลสไม่ค่อยดี รูปเสียเยอะ

กู้ระเบิดครับ


คอมมานโดเส้นเดียวที่บ่อปลาของโรงเรียน

ฐานสัมผัส

คอมมานโด 2 เส้น

ฐานความรู้ เชือกและเงื่อน

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 1


คอมมานโดเส้นเดียว

สกีบกสอนความสามัคคี

ฐานสกีบก ควบคุมโดยปราณี ปัญญาคม

ฐานบุกเบิกเวลากลางคืน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เรียกนายหมู่ชี้แจง

สร้างเต้นท์นอน

ฐานอยุ่ริมน้ำ

บุกตลุยฐานเดินทางไกล

ครูประจำฐานเดินทางไกล ปราณี ปัญญาคม


เดินทางไกล

พิธีราชสดุดี

บวงสรวงบูชา รัชกาลที่ 6

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551