วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซิวาเดอตามจัดจริง

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

โครงการเสริมประสิืทธิภาพการทำงานของสมอง

ไม่รอให้ใครมาช่วย
ไม่หวังอะไรจากสิ่งภายนอก
เห็นว่าดี ทำทันที ทำได้เท่าไร ทำแค่นั้น

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น 8 ฐาน


ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักสูตรท้องถิ่น
ด้วยฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 พระมหากรุณาธิคุณ เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ
ฐานที่ 2 จุลินทรีย์เพื่อชีวิต เรียนรู้เรื่องน้ำหมักชีวภาพ
ฐานที่ 3 น้ำส้มควันไม้ เรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างรู้ค่า
ฐานที่ 4 ชมรมนักเพาะ เรียนรู้การเพาะเห็ด เพาะถั่วงอก
ฐานที่ 5 ป้องกันโรคจากท้องถิ่น เรียนรู้การป้องกันโรคมาลาเรีย
ฐานที่ 6 นักผลิตผักปลอดสารพิษ เรียนรู้วิธีการผลิตผักปลอดสารพิษ
ฐานที่ 7 แปรรูปผลิตภัณฑ์ เรียนรู้การแปรรูปผลผลิต
ฐานที่ 8 บัญชีครัวเรือนและสหกรณ์ เรียนรู้การบันทึกบัญชีครัวเรือน

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เปิดเว๊บไซท์ใหม่


เวีบไซท์ ศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
นำเอกสารทั้งหมด ลงเผยแพร่ใน website
มี webbord แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำหนดเสร็จ ภายในเดือน พฤษภาคม นี้
ที่ http://www.geocities.com/thaibestpractice

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

อุตุนิยมวิทยา เตือน พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำป่า ดินถล่ม


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ฉบับที่
4(54/2551)
เรื่อง พายุไซโคลน “นาร์กีส

พายุไซโคลน “นาร์กีส (Nargis) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง เมื่อเวลา 04.00 น.วันนี้ (2 พ.ค. 51) มีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันตกห่างประมาณ 500 กิโลเมตรจากกรุงย่างกุ้งประเทศพม่า หรือที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 92.0 องศาตะวันออก พายุนี้กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 148 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของประเทศพม่าในช่วงคืนของวันนี้ (2 พ.ค. 51) ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 นี้ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรีระมัดระวังอันตรายภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้
ประกาศ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ออกประกาศ เวลา 05.30 น.