วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เรียนรู้ขนมในภาษาไทย


โชว์ผลงานของตนเองแล้วหม่ำ ๆ หย่อย ๆต้มให้สุก

ฝึกทำ


อุปกรณ์

ทำไม้กลัด

ขูดมะพร้าว

ติดไฟก่อน

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในหมู่บ้าน


ดุริยางค์อยู่กลาง

เศรษฐกิจพอเีพียง ฐานการเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ได้นาน
แผนกต้ม

แผนกขุด

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ยุวชนประชาธิปไตย นพดล อยู่พรหมแดน (ศิษย์เก่า)ไปศึกษาดูงานต่างประเทศหน้ารัฐสภา

โฉมหน้าสุดยอดยุวชนประชาธิปไตย จำนวน 10 คน ได้ศึกษาดูงานประเทศอิตาลี โปรตุเกตุ และ สเปน

พิธีไหว้ครูประจำปี 2551


มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน


มอบพาน

ไหว้ครู

เจิมหนังสือ


ทำพานไหว้ครู

ทำพานไหว้ครู

นายธีรวุฒิ พิชคำ ผอ.รร.บ้านแม่สามแลบ แวะเยี่ยม


หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ชักรูปเป็นที่ระลึก

กำลังจะไปส่งครูใหม่ กลอเซโล

หัวหน้าสถานีอนามัยแม่สามแลบ ฉีดวัคซีนเด็กอนุบาล


แนะนำให้สุขศึกษาแก่เด็กดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงต่อสูตรสมุนไพรไล่แมลง ในภาพกำลังสับบรเพ็ด

ชั่งน้ำหมักชีวภาพ

นำวัสดุชั่งกิโล ผสมกับน้ำหมัก

เตรียมถังหมัก

ซอยหน่อไม้ ทำน้ำหมักชีวภาพสูตรพิเศษ

มะนาวหล่นมากมาย

ผ่ามะนาว

ล้างให้ดี ๆ นะครับ มะนาวเยอะแยะเลย

เก็บมะนาวทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

ทำไม้กวาดใช้เอง

ถอนหญ้าครับ

ปลูกทุกที่ ที่ปลอดภัยจากหมู

ปลูกข่า ตะใคร้ ให้พอเพียงต่อความต้องการ

ทำแนวการปลูกพืชตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ

สวนนี้มีทุกอย่าง (สวนสะป๊ะ)