วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

หัวหน้าศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนบ้านซิวาเดอ เป็นวิทยากร


คณะครูจากศูนย์แม่สามแลบห้วยกองก้าดและสบเมย

วิทยากรคือคนท้อง และเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ผู้ร่วมเข้ารับการอบรม

นางระพิพรรณ ศีลคุ้ม เจ้าของ Best Practice

กำลังบรรยาย best practice

ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ


แม้จะไม่ได้รางวัลสักรางวัล แต่การปรับปรุงวันหน้า คงมีสักวันแน่

คุณครูศิริพร ปัญญาคม นำนักเรียนไปแข่งขัน

ส่ง 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 2 และ ช่วงชั้นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา


กราบลาพระ

พระสงฆ์อนุโมทนา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ขอให้เป็นสุข เป็นสุข


อาราธนาศีล

นำเทียนไปถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านซิวาเดอ

เทียนพรรษา

แห่เทียนขึ้นวัด

เดินขบวนไปวัด

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เศรษฐกิจพอเีพียง ฐานการเรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ


บ่อปลาที่ 2 รองบประมาณเลี้ยงปลาและเป็ดไก่บนบ่ออยู่ครับ ถ้าได้เป็นฐานที่ 9

บ่อน้ำบ่อที่ 1 กำลังของบประมาณ ในภาพมีพืชกินได้ ไม่ต่ำกว่า 3 ชนิด

สวนนี้มีี้พืชพื้นเมืองมากกว่า 35 ชนิด มีกล้วยรักษาความชุ่มชื้นเป็นหลัก

ผักจีนที่ไม่ยั่งยืนก็ปลูกเหมือนกัน

ผักหลุม (ต่อ)กะหล่ำปลีสีม่วง กำลังงอกพรวนดิน

ปุ๋ยหมักใช้เอง

รดด้วยน้ำหมักชีวภาพ
ในรูปกำลังนำปุ๋ยหมักออกมาเพื่อใส่ให้พืช

ฐานการเรียนรู้นี้มุ่งหมายไปที่การปลูกผักที่ยั่งยืน ปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอด
เป็นพืชพื้นเมือง เครื่องเทศ เช่น ชะอม ตำลึง มะละกอ มะเขือ แค ผักเสี้ยว
ถั่วหลายชนิด เช่นถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วแปป และผักกินกับลาบทุกชนิด
ผักจีนต่าง ๆ เช่นกะหล่ำ บล๊อคโคลี่ ปลอดสารพิษ จะปลูกเอาไว้โชว์ คำว่า
ปลอดสารพิษคือจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และ ยาฆ่าแมลง แต่จะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
และ น้ำส้มควันไม้ ในการควบคุมแมลงและการเจริญเติบโตของพืช
นอกจากนั้นพืชที่เจริญเติบโตในท้องถิ่นได้ดีได้แก่ ไผ่ และ มะนาว ก็นำมา
ปลูกเสริมเพิ่มเติม พร้อมกับ ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าว มะม่วง ฝรั่ง

ความเหนียวหนืดของดินช่วงเดินทาง


หินถล่มทับทาง
ให้ความร่วมมือศูนย์เครือข่าย ประกวดความสามารถนักเรียน


สี่หน่อ ป.5 และ ป.2ทางไปวันนั้นทางถล่มพอดี

ขอขอบคุณ หน่วยมาลาเรีย พ่นยาให้กับโรงเรียนและหอพักนักเรียน


กิจกรรมห้องสมุด


ซ่อมแซมหนังสือ และรวบรวมหนังสือพิมพ์


ขอขอบคุณสโมสรโรตารี่อนุเคราะห์ติดตั้งจานดาวเทียมให้กับห้องสมุด

โครงงานเยาวชนทำความดีถวายในหลวง ช่วยน้องเรียนรู้ภาษาไทย

สอนซ่อมกันอย่างจริง ๆ
คนนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่สอนแล้วฮา

แยกนักเรียนเป้าหมายออกตามกลุ่มของปัญหา

วางแผนการ

เจ้าของโครงการเชิญอาสาสมัครเข้าประชุม

เพือนนักเรียนเป้าหมาย ชั้น ป.1 ป.2 มีปัญหาการอ่านไม่ออก