วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา


กราบลาพระ

พระสงฆ์อนุโมทนา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ขอให้เป็นสุข เป็นสุข


อาราธนาศีล

นำเทียนไปถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านซิวาเดอ

เทียนพรรษา

แห่เทียนขึ้นวัด

เดินขบวนไปวัด

ไม่มีความคิดเห็น: