วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ


แม้จะไม่ได้รางวัลสักรางวัล แต่การปรับปรุงวันหน้า คงมีสักวันแน่

คุณครูศิริพร ปัญญาคม นำนักเรียนไปแข่งขัน

ส่ง 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 2 และ ช่วงชั้นที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น: