วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เศรษฐกิจพอเีพียง ฐานการเรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ


บ่อปลาที่ 2 รองบประมาณเลี้ยงปลาและเป็ดไก่บนบ่ออยู่ครับ ถ้าได้เป็นฐานที่ 9

บ่อน้ำบ่อที่ 1 กำลังของบประมาณ ในภาพมีพืชกินได้ ไม่ต่ำกว่า 3 ชนิด

สวนนี้มีี้พืชพื้นเมืองมากกว่า 35 ชนิด มีกล้วยรักษาความชุ่มชื้นเป็นหลัก

ผักจีนที่ไม่ยั่งยืนก็ปลูกเหมือนกัน

ผักหลุม (ต่อ)กะหล่ำปลีสีม่วง กำลังงอกพรวนดิน

ปุ๋ยหมักใช้เอง

รดด้วยน้ำหมักชีวภาพ
ในรูปกำลังนำปุ๋ยหมักออกมาเพื่อใส่ให้พืช

ฐานการเรียนรู้นี้มุ่งหมายไปที่การปลูกผักที่ยั่งยืน ปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอด
เป็นพืชพื้นเมือง เครื่องเทศ เช่น ชะอม ตำลึง มะละกอ มะเขือ แค ผักเสี้ยว
ถั่วหลายชนิด เช่นถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วแปป และผักกินกับลาบทุกชนิด
ผักจีนต่าง ๆ เช่นกะหล่ำ บล๊อคโคลี่ ปลอดสารพิษ จะปลูกเอาไว้โชว์ คำว่า
ปลอดสารพิษคือจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และ ยาฆ่าแมลง แต่จะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
และ น้ำส้มควันไม้ ในการควบคุมแมลงและการเจริญเติบโตของพืช
นอกจากนั้นพืชที่เจริญเติบโตในท้องถิ่นได้ดีได้แก่ ไผ่ และ มะนาว ก็นำมา
ปลูกเสริมเพิ่มเติม พร้อมกับ ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าว มะม่วง ฝรั่ง

ไม่มีความคิดเห็น: