วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ธนาคารคำศัพท์ แ


รับรางวัล


ศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม ภาษาอังกฤษวันละคำ
ประโยคถามตอบภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ 1 ประโยค
ธนาคารคำภาษาอังกฤษ ใครสะสมได้มาก็จะได้รับรางวัลในแต่ละอาทิตย์

ไม่มีความคิดเห็น: