วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

นักเรียนพักนอนแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องประโยชน์สูง


เปลือกข้าวไม่ทิ้ง

ข้าวกล้องมีจมูกข้าวครบ
เครื่องสีข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น: