วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มอบเกียรติบัติ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ


เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

ไม่มีความคิดเห็น: