วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

คะน้าฮ่องกง ผักจีนที่ไม่ยั่งยืน ปลอดสารพิษ


ดินไม่ดี ผักไม่งาม แต่ปลอดสารพิษ

ผักไม่ค่อยงาม หญ้าเยอะ แต่ปลอดสารพิษ

เน้นปลอดสารพิษ ด้วยวิธีทางชีวภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: