วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ต้นไม้พูดได้

ต้นไม้พูดได้
พจนานุกรมสร้างคำศัพท์เอง
สื่อภาษาอังกฤษ

สื่อภาษาอังกฤษ

ทุกวันพุธ นำเสนอกิจกรรม บทสนทนาอาทิตย์ละ 2 ประโยคมอบรางวัลธนาคารคำศัพท์

ไม่มีความคิดเห็น: