วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็ก และ การรักษาสภาพแวดล้อม

รักษาสภาพแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเวรทำอาหาร

เวรทำอาหาร

หลุมปุ๋ยหมัก

ช่วยกันเก็บกวาดวางแผนก่อนการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น: