วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

ประชุมชาวบ้านเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ปกครอง ตามนโยบาย


เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2

เครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นม.1

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5

เครือข่ายผู้ปกครอง ป.4

เครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.1 ป.2

เครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองชั้นอนุบาล

ประชุมกรรมการสถานศึกษาหลังจากประชุม
ไม่มีความคิดเห็น: