วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ขอแสดงความยินดีกับครูทาที่สอบพนักงานราชการได้ และยินดีต้อนรับครูใหม่


ครูสุดา ป่าเกรียงไกร (งบโรงเีรียน)

ไม่มีความคิดเห็น: