วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สืบสานประเพณีลอยกระทง


ได้เวลาลอยแล้ว

ป้ายนิเทศครูสุดาครับ

คุณครูดำรงศักดิ์และคณะครูกำลังเล่าประวัติลอยกระทงก่อนลอยจริง

กระทงธรรมชาติประดิษฐ์เองครับ


ไม่มีความคิดเห็น: