วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

กราบลาครูบาผาผ่าไปอีกหนึ่ง ครูพัชนี ดาเชิงเขา (กอมูเดอ)

ท่านประธานศูนย์เครือข่ายกำลังปลื้ม
เลี้ยงส่ง ครูพัช ไปอุดรธานีแล้วครับท่าน กับบรรยากาศงานเลี้ยงของกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น: