วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประมวลภาพเศรษฐกิจพอเพียง สร้างฐานที่ 9 เลี้ยงสัตว์ปีกบนบ่อปลา

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพตอ
เห็ดขอนออกแล้ว
เห็ดขอนที่เพาะไว้เริ่มออก


เคลื่อนย้ายเห็ดออกจากโรง
สระกว้าง ปลากระจัดกระจาย
ปลากำลังโต สระกว้าง ปลากำลังกระจัดกระจาย
ตั้งเสา

ทำไมยากจังเลย
ตั้งเสาขึ้น
ใช้กำลังของชุมชน ผู้ปกครองเด็กมัธยมศึกษา
สร้างบนน้ำไม่ใช่ขอวง่าย

ไม่มีความคิดเห็น: