วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง







สาระสำคัญของการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองที่เป็นตัวแทน นำเอาปัญหาที่เกี่ย่วข้องกับเด็ก พบว่า



เด็กส่วนใหญ่ดูทีวีและหลับดึกมากขึ้น ไม่ค่อยดูข่าว สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน



แต่คอมพิวเตอร์มี 2 เครื่อง บริการแค่นักเรียนมัธยมก็แทบจะหาเวลาไม่พอ ก็เลยรับปากผู้ปกครองว่าจะหาคอมพิวเตอร์



เพิ่มเติมให้กับนักเรียน และฝากให้ผู้ปครองดูแลนักเรียนให้แบ่งเวลาให้กับนักเรียน และได้ชี้แจงแนวทางการจัดงานวันเด็ก



โดยผู้ปกครองต้องการให้จัดก่อนวันเด็กจริง 1 วัน อีกวันหนึ่งจะพาลูกไปเที่ยวที่อื่น

ไม่มีความคิดเห็น: