วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง


ตาเหมียวศักดิ์ แวะเยี่ยมมาส่งครูอาสา

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง มีลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น: