วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาวนาให้มีการไถปรับหน้าดินสำเร็จ เพื่อการขยายโอกาสสมบูรณ์แบบ

บริเวณที่จะไถปรับอยู่หลังสนามฟุตบอล
ขอภาวนาให้การไถปรับหน้าดินสำเร็จ เพื่อขยายโอกาสให้กับนักเรียนทั้งตำบลสำเร็จด้วยเดิด

ไม่มีความคิดเห็น: