วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชุมร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน (ccf) สาละวิน


ผู้อำนวยการศูนย์ สันติพงษ์ มูลฟอง พลเมืองคนกล้าแห่งลุ่มน้ำสาละวิน

ไม่มีความคิดเห็น: