วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

osop (one school one product) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ผลงานกลุ่มที่ 3ผลงานกลุ่มที่สอง
ผลงานของเรา กลุ่มที่ 1 ถ่ายกับเจ้าของโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น: