วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

อธิษฐานจิต

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ขอให้โรงเรียนได้พบและประสบกับคุณครูที่มีอุดมการณ์เสียสละเพื่อเด็ก ๆ
ดังเช่นครูปราณีที่ได้เสียสละเพื่อเด็กๆ ด้อยโอกาสหรือเด็กชายขอบนี้
ขอให้บุญบารมีที่สร้างไว้ได้พบประสบกับคนดี คนตั้งใจทำงาน คนเสียสละ
และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดคุณภาพในบริเวณชายขอบแห่งนี้
และขอให้บุญบารมีที่สร้างไว้บันดาลให้สถานที่ที่ต้องการให้ไถดินเพื่อปรับพื้นที่นั้น
ขอให้ทำได้สำเร็จและราบรื่น ตลอดจนสามารถสร้างอาคารขยายโอกาสไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณไหนขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีภูมิทัศน์สวยงามและสำเร็จดังความ
มุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ
ในการขออธิฐานให้ลาภผลในส่วนรวมจงงอกงามและสำเร็จผล
และไม่อธิษฐานใด ๆ ต่อ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ส่วนตัว

เลี้ยงส่งครูปราณี ย้ายไปยังโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง

ร้องเพลงให้ครู และร้องไห้ไปด้วย
รุ่นม.2 นี้ เริ่มต้นจาก อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เลย ครูปราณีเริ่มสอนชั้นป.1 จนถึง ม.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

น้ำตาเริ่มไหล
น้ำตาเริ่มไหล นักเรียนไปปลอบมอบของที่ระลึก
กล่าวความรู้สึก
จากใจ ผอ. มอบเพลงนี้ให้ครูปราณี ให้รำลึกถึงอุดมการณ์เพื่อเด้กน้อย
เพลงแสงดาวแห่งศรัทรา
พร่างพรายแสง ดวงดาวน้อยสกราว ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล
ดั่งโคมทองผ่องเรืองรุ้งในหทัย เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน
พายุฟ้า ครืน ข่มคุกคราม เดือนลับยามแผ่นดินมึดหม่น
ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย
ขอเยาะเย้ย ทุกข์ยาก ขวากหนามลำเค็ญ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้ผืนฟ้ามึดดับเดือนลับละลาย ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง

นักเรียน ครู ชุมชน กล่าวความรู้สึก
ชมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น

นักเรียน คณะครู พร้อมด้วยชาวบ้าน มาพร้อมกันบริเวณ ลานทดฝัน ปันรัก

ขอบคุณ ccf ที่ได้มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนแข่งกีฬาอำเภอสบเมย

โรงเรียนบ้านซิวาเดอนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาอำเภอสบเมย สรุปผลดังต่อไปนี้
ประเภทกรีฑา
ได้เหรียญทอง 9 เหรียญ เหรียญเงิน 14 เหรียญ เหรีญทองแดง 7 เหรียญ
ประเภทกีฬา
ได้ รองชนะเลิศที่ 2 ประเภทวอลเลย์บอล 16 ปีชาย
ได้ รองชนะเลิศที่ 2 ประเภท เปตอง

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

คณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ศึกษาดูงาน

กราบขอบพระคุณครับที่ท่านสนใจโรงเรียนของเราและมอบเงินผ้าป่าให้จำนวนหนึ่ง ทางโรงเรียนจะนำ
ไปจัดซื้อ ชุดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 1 ชุดให้แก่เด็กหอพัก และเครื่องมือแกะสลักจำนวน 3 ชุด
กล่าวขอบคุณท่านที่แวะมาเยี่ยมเยือน สทพ.ศษ.4,บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล,และบุคลากรจาก ธกส.

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาศึกษาดูงานด้วย มอบเงินจำนวน 3000 บาทไว้พัฒนาโรงเรียน
รับมอบของที่ระลึกจากรักษาการผู้อำนวยการ สพท.ศรีสะเกษ เขต 4

ถ่ายกับท่าน ศน.ต้อย คนสวยแห่งศรีสะเกษ 4
ทดสอบผลผลิตที่เป็นจริง (ตัวนักเรียน)
ศูนย์ภาษาไทย3

ศูนย์ภาษาไทย
ศึกษาศูนย์ภาษาไทยพ้ม ก็ ทอผ้า เป็นครับเตรียมงาน งานไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้โชว์เลย
เตรียมงาน

คุณเอก อนุวัฒน์ สุขหทัยธรรม เลี้ยงไอติมเด็ก และ ดูโครงการของทอฝัน

ขอบคุณคุณเอก กะ กิฟท์ แห่งเหมียวศักดิ์ แอนด์ คอม ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
ความอร่อยที่ไม่ต้องบรรยาย 2
พ้มกินไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ความอร่อยที่ไม่ต้องบรรยาย
ขอเลือกหน่อย
แจกไอติม

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552

กำลังใจดี ๆ จากคุณนุ้ย ถึง ครูโรงเรียนบ้านซิวาเดอ

SMS จาก คุณนุ้ย ถึง โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
+++++++++++++++++++++++++++
วันครูปีนี้ขอให้ ผอ.และคุณครูโรงเรียนบ้านซิวาเดอทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
+++++++++++++++++++++++++++

ทางโรงเรียนบ้านซิวาเดอขอกราบขอบพระคุณที่ท่านสนับสนุนเราและ
จะทำหน้าที่ครู(แม้ว่าจะขาดแคลน)ให้ดีที่สุด และเดินหน้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตลอดไปครับ

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

วันเด็กและความสุขของเด็กในปีมากกว่าทุกปี

ที่สุดของงาน แสดงตลก แสดงบทเป็นสายัณห์ สัญญาอนุบาล สุดเหวี่ยง
เพื่อน วรวิทย์ วิรัชศิลป์(น้ำดื่มคลาสสิคและทรายงาม) มอบของเล่นเป็นของขวัญวันเด็ก ทางโรงเรียนขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสให้เด็ก