วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

คณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ศึกษาดูงาน

กราบขอบพระคุณครับที่ท่านสนใจโรงเรียนของเราและมอบเงินผ้าป่าให้จำนวนหนึ่ง ทางโรงเรียนจะนำ
ไปจัดซื้อ ชุดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 1 ชุดให้แก่เด็กหอพัก และเครื่องมือแกะสลักจำนวน 3 ชุด
กล่าวขอบคุณท่านที่แวะมาเยี่ยมเยือน สทพ.ศษ.4,บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล,และบุคลากรจาก ธกส.

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาศึกษาดูงานด้วย มอบเงินจำนวน 3000 บาทไว้พัฒนาโรงเรียน
รับมอบของที่ระลึกจากรักษาการผู้อำนวยการ สพท.ศรีสะเกษ เขต 4

ถ่ายกับท่าน ศน.ต้อย คนสวยแห่งศรีสะเกษ 4
ทดสอบผลผลิตที่เป็นจริง (ตัวนักเรียน)
ศูนย์ภาษาไทย3

ศูนย์ภาษาไทย
ศึกษาศูนย์ภาษาไทยพ้ม ก็ ทอผ้า เป็นครับเตรียมงาน งานไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้โชว์เลย
เตรียมงาน

3 ความคิดเห็น:

กันเอง กล่าวว่า...

จากดินแดนชายขอบเขมรไทย
สู่ถิ่นไกลแดนดอยตามรอยฝัน
เพื่อสร้างภูมิเด็กน้อยให้แกร่งพลัน
เก่งสุขสันต์ดีเลิศเกิดถาวร
ซิวาเดอ สบเมย แม่ฮ่องสอน
พึงสังวรคือแบบอย่างทางสร้างสรรค์
แม้ขาดงบไม่ขาดรักร่วมแบ่งปัน
เด็กผูกพันร่วมสรรค์สร้างอย่างภูมิใจ
@ชอบ "ก้าวไปข้างหน้า กล้าล้มเหลว"
@ชอบคำติเพื่อก่อ
@ชอบหัวใจอันกล้าแกร่งของเลือดนักรบผู้กล้า
@ประทับใจนักเรียนคุณครูผู้บริหารนักปฏิบัติ

ครูวัฒน์ กล่าวว่า...

จากดินแดนชายขอบเขมรไทย
สู่ถิ่นไกลแดนดอยตามรอยฝัน
เพื่อสร้างภูมิเด็กน้อยให้แกร่งพลัน
เก่งสุขสันต์ดีเลิศเกิดถาวร
ซิวาเดอ สบเมย แม่ฮ่องสอน
พึงสังวรคือแบบอย่างทางสร้างสรรค์
แม้ขาดงบไม่ขาดรักร่วมแบ่งปัน
เด็กผูกพันร่วมสรรค์สร้างอย่างภูมิใจ
@ชอบ "ก้าวไปข้างหน้า กล้าล้มเหลว"
@ชอบคำติเพื่อก่อ
@ชอบหัวใจอันกล้าแกร่งของเลือดนักรบผู้กล้า
@ประทับใจนักเรียนคุณครูผู้บริหารนักปฏิบัติ

ครูวัฒน์ กล่าวว่า...

จากดินแดนชายขอบเขมรไทย
สู่ถิ่นไกลแดนดอยตามรอยฝัน
เพื่อสร้างภูมิเด็กน้อยให้แกร่งพลัน
เก่งสุขสันต์ดีเลิศเกิดถาวร
ซิวาเดอ สบเมย แม่ฮ่องสอน
พึงสังวรคือแบบอย่างทางสร้างสรรค์
แม้ขาดงบไม่ขาดรักร่วมแบ่งปัน
เด็กผูกพันร่วมสรรค์สร้างอย่างภูมิใจ
@ชอบ "ก้าวไปข้างหน้า กล้าล้มเหลว"
@ชอบคำติเพื่อก่อ
@ชอบหัวใจอันกล้าแกร่งของเลือดนักรบผู้กล้า
@ประทับใจนักเรียนคุณครูผู้บริหารนักปฏิบัติ