วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

วันเด็กและความสุขของเด็กในปีมากกว่าทุกปี

ที่สุดของงาน แสดงตลก แสดงบทเป็นสายัณห์ สัญญาอนุบาล สุดเหวี่ยง
เพื่อน วรวิทย์ วิรัชศิลป์(น้ำดื่มคลาสสิคและทรายงาม) มอบของเล่นเป็นของขวัญวันเด็ก ทางโรงเรียนขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสให้เด็ก

ไม่มีความคิดเห็น: