วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

เลี้ยงส่งครูปราณี ย้ายไปยังโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง

ร้องเพลงให้ครู และร้องไห้ไปด้วย
รุ่นม.2 นี้ เริ่มต้นจาก อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เลย ครูปราณีเริ่มสอนชั้นป.1 จนถึง ม.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

น้ำตาเริ่มไหล
น้ำตาเริ่มไหล นักเรียนไปปลอบมอบของที่ระลึก
กล่าวความรู้สึก
จากใจ ผอ. มอบเพลงนี้ให้ครูปราณี ให้รำลึกถึงอุดมการณ์เพื่อเด้กน้อย
เพลงแสงดาวแห่งศรัทรา
พร่างพรายแสง ดวงดาวน้อยสกราว ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล
ดั่งโคมทองผ่องเรืองรุ้งในหทัย เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน
พายุฟ้า ครืน ข่มคุกคราม เดือนลับยามแผ่นดินมึดหม่น
ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย
ขอเยาะเย้ย ทุกข์ยาก ขวากหนามลำเค็ญ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้ผืนฟ้ามึดดับเดือนลับละลาย ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง

นักเรียน ครู ชุมชน กล่าวความรู้สึก
ชมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น

นักเรียน คณะครู พร้อมด้วยชาวบ้าน มาพร้อมกันบริเวณ ลานทดฝัน ปันรัก

ไม่มีความคิดเห็น: