วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คุณไก่ และ คณะจาก AIS เยี่ยมโรงเรียน

คุณไก่มอบเงินจำนวนหนึ่ง สร้างห้องน้ำให้น้องอนุบาล และคราวหน้าจะมาพร้อมกับ
ทีมงานซ่อมแซมอาคารเรียน ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณมากครับ
และกราบขออภัยที่ไม่ได้ต้อนรับด้วยตนเอง เพราะติดประชุมในวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2552 นี้
เอาไว้คราวหน้าก็แล้วกัน
คุณไก่ ถ่ายกับ พระเอกโฆษณา CAT

กิจกรรม
กิจกรรม รับของรางวัล
ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ
ขวัญใจนักเรียน
กิจกรรม
พวกพี่ทำงานที่ AIS นักเรียนรู้จัดไหม

ดูจุดที่ต้องการจะแก้ไข
แวะเยี่ยมชมอาคารเรียน
ลงจากรถแล้วคณะจาก AIS

ไม่มีความคิดเห็น: