วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

อุปกรณ์สร้างส้วมมาแล้ว จะรีบดำเนินการทันทีไม่มีความคิดเห็น: