วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับครูใหม่จากเมืองน่านครับยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์ ธรรมศิริ

จากจังหวัดน่าน มาเป็นครูบรรจุแทน

ครูปราณี ปัญญาคม ที่ย้ายไป

เจ้าตัวบอกว่า สู้ตายค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: