วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ICT โรงเรียนบ้านซิวาเดอ


ครูดำรงศักดิ์ ปัญญา อุทิศเวลานอกเวลาราชการสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน
ในโปรแกรมพื้นฐาน เพราะเครื่องมีน้อย แค่ 4 เครื่อง แต่ก็สามารถเวียนกัน
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2 ความคิดเห็น:

napawanp กล่าวว่า...

คุณครูคะ สอนโปรแกรมอะไรให้น้องๆ บ้างอ่ะคะ
อยากรู้จัง

maginalteacher กล่าวว่า...

ms word ms powerpoint
ไปก่อนครับ