วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สะพาน uso by cat เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
กราบขอบพระคุณ uso by cat สร้างสะพานให้นักเรียน ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณ uso by cat
ทรัพยากรทุกบาท ทุกสตางค์ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของท่าน ไม่มีสูญหาย


1 ความคิดเห็น:

=ชายคนหนึ่ง= กล่าวว่า...

ชอบขอนไม้ท่อนเดิมมากกว่าครับ