วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมปลูกป่าธรรมชาติ ด้วยหนังสติ๊ก
วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

เตรียมตัวปลูกป่าประเพณีประจำปี ด้วยหนังสะติ๊กโรงเรียนได้กำหนดประเพณีประจำปี ด้วยการปลูกป่า ด้วยการนำเอาเมล็ดพันธ์พืชในพื้นที่
มาผสมดินและน้ำหมักชีวภาพ มาปั้นเป็นลูกกระสุน ไปยิงในบริเวณป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้าน

ห้องน้ำก็ค่อย ๆ ทำครับ งานมันเยอะคร๊าบ
ฤดูร้อนชีวิตเปื้อนฝุ่น ฤดูฝนชีวิตเปื้อนโคลนเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ CAT ชุด หมอดาว


เบื้องหลังทุกประการของการถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา
ของ CAT TELECOM ได้ที่

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

คณะครูเข้าชมนิทรรศการหนังสือและคัดเลือกหนังสือเรียน ณ สพท.มส.ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาในการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี

นโยบายเรียนฟรี ประชุมคณะครูประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี
ได้แก่ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน มอบหมายหน้าที่
ให้คณะครูไปเลือกหนังสือในวันที่ 11 ซึ่งสำนักงานเขต
เป็นผู้ให้ร้านจัดนิทรรศการหนังสือ