วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

เตรียมตัวปลูกป่าประเพณีประจำปี ด้วยหนังสะติ๊กโรงเรียนได้กำหนดประเพณีประจำปี ด้วยการปลูกป่า ด้วยการนำเอาเมล็ดพันธ์พืชในพื้นที่
มาผสมดินและน้ำหมักชีวภาพ มาปั้นเป็นลูกกระสุน ไปยิงในบริเวณป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: