วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552

ก่อสร้างส้วมอนุบาล 2 ที่นั่ง และห้องอาบน้ำ สไตล์ท้องถิ่น


เร่งก่อสร้างห้องน้ำ สไตล์ครันทรี่ แบบค่อยเป็นค่อยไป ตามเหตุปัจจัยที่มี

ไม่มีความคิดเห็น: