วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552

การหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน


ในระหว่างปิดภาคเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
ได้ทำงานให้กับกรมที่ดิน จำนวน 37 คน

ทำงานถางหญ้า และ ปลูกต้นน้ำบริเวณต้นน้ำแม่แปะ
รายได้วันละ 120 บาท และขอขอบคุณกลุ่มงาน

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้พิจารณาโครงการของโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
ในการจ้างนักเรียนสร้างฝายแม้ว

จำนวน 7 ฝาย บริเวณข้างโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียน จำนวนนักเรียน

25 คน คนละ 200 บาท โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น

2 ความคิดเห็น:

boy กล่าวว่า...

ผมคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการหารายได้พิเศษระหว่างปิดเทอมครับ
เอาเรื่องแบบนี้มาเขียนนะครับ
ผมจะรออ่าน

ขอบคุณมากครับ
:)

กล้วยป่า กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่บอยครับ

การหารายได้พิเศษสำหรับนักเรียนบนดอยที่เราเขียนนั้นมีอยู่ 2 ประเภทครับ

ประเภทที่ 1 คือมีหน่วยงานมาว่าจ้างให้ไปทำงาน เช่นในรูปนี้กรมที่ดินได้่ว่าจ้างให้ไปทำความสะอาดเพื่อเตรียมการปลูกป่าบริเวณต้นนำ้แม่แปะที่ชาวซิวาเดอ
ใช้กันเพื่ออนุรักษ์ ทำงานได้วันละ 120 บาทต่อตน

ประเภทที่ 2 คือ เป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เป็นผู้จัดสรร โดยทำโครงการเข้าไป โดยได้ประมาณ 5000 บาท จำนวนนักเรียน 25 คน ตกคนละ 250 บาท

ครับพี่บอย