วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

โต๊ะเรียนขนาดเล็ก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีอุปการะคุณอีกครั้ง ที่ได้มอบโอกาส
ให้กับนักเรียนขยายโอกาส จะใช้อุปกรณ์นี้อย่างระมัดระวังและให้ใช้ได้นานเท่านาน

ไม่มีความคิดเห็น: