วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กราบขอบพระคุณคุณนุ้ย ที่บริจาคแบตเตอรี่โซลาเซล 6 ลูก พร้อมด้วยเครื่องเขียน 1 กล่อง


โรงเรียน ชุมชน คณะครู กราบขอบพระคุณ คุณนุ้ย นภวัล พันธ์จงหาญ
ที่มอบแบตเตอรี่สำหรับโซล่าเซลให้กับโรงเรียน ต่อไปไฟที่ใช้สอน
คอมพิวเตอร์นอกเวลาคงจะมีเพียงพอเพื่อให้เด็ก ๆ วัยอยากเรียนรู้
ได้เรียนรู้ อย่างเต็มที่

ไม่มีความคิดเห็น: