วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขอบคุณ BBC องค์กรพัฒนาเอกชนแม่สะเรียง มอบข้าวสารเด็กพักนอน 15 กระสอบ โดยผู้ประสานงานคืออาจารย์ปราณี ปัญญาคมผู้ย้ายไปแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น: