วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

นักเรียนนำเอาชุดนักเรียน เครื่องเขียน พร้อมใบเสร็จรับเงินจากผู้ปกครอง จากโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจากรัฐบาล


ไม่มีความคิดเห็น: