วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประชุม โครงการโรงเรียนในฝันสำหรับนักเรียนยากจน ของ ซีซีเอฟ สาละวิน นำโดยอ้ายหลวง สันติพงษ์ มูลฟอง
กราบขอบพระคุณพี่หลวง คุณสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และผู้ประสานงานของ
โครงการโรงเรียนในฝันสำหรับนักเีรียนยากจน โดยพิจารณาให้
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่เพิ่มการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับนักเรียน โดยโครงการที่จะได้รับการอนุมัติที่สำคัญ
ได้แก่ เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์ 2 ถัง การซ่อมแซม
ต่อเติมอาคารพักนอน ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณท่านมาก
สำหรับคุณภาพชีวิตพื้นฐานของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: