วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เข้าร่วมประชุม โครงการพลังงานทดแทน จัดโดยสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี


วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บรรยากาศการเลี้ยงส่งครูเก่าไปดำรงตำแหน่งใหม่ และเลี้ยงรับครูใหม่ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวินครูบรรจุใหม่ของโรงเีรียนบ้านซิวาเดอ จำนวน 3 คน
คือครูกบ ครูมร และครูพิม ที่นั่งอยู่ตรงนั้น
ครูบรรจุใหม่ของ โรงเรียนบ้านกอมูเดอ จำนวน 2 คน
พนักงานธุรการจำนวน 4 คน
ส่วนการเลี้ยงส่งครูมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด จำนวน 1 คน
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ จำนวน 2 คน ครูโต้ง กับ ครูนก
ครูโต้งเป็นพนักงานราชการได้บรรจุที่โรงเรียนหนองเขียว
ส่วนครูนกย้ายกลับบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ตอละ คือครูโอ้
หรือสุกิจ ใจวังโลก ครูเก๋ ก็ไปบรรจุ สพทมส.1 ครูพนมก็
ได้รับการบรรจุที่จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ครั้งนี้ก็ถือว่า
ย้ายไปมากที่สุดเท่าที่เคยพบมา

ผอ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ ccf สาละวิน จำนวน 2 วัน คือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

บรรยากาศการสอนลูกเสือ เนตรนารี

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

นวัตกรรมที่กำลังจะนำเอามาใช้ โดยนิสิตเกษตร

อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง

· ออกกำลังกาย

พัฒนากาย พัฒนาสมอง

อะไรหนอ? ตาราง 9 ช่อง...

หลายคนอาจจะยังคงฉงน งง งวย กับเจ้าตาราง 9 ช่องที่ว่านี้... แต่ไม่ต้องแปลกใจค่ะ เพราะนี่เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง ที่ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบ การคิดอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าตาราง 9 ช่อง ที่ว่านี้ยังสามารถผสมผสานการเคลื่อนไหวประกอบกับจังหวะดนตรีเพื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิก รำเซิ้ง รำฟ้อน ลีลาศ และเต้นรำเพื่อสุขภาพได้ แถมยังเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดี

ก่อนที่จะมาออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง เราต้องมีเจ้าตาราง 9 ช่อง อุปกรณ์ชิ้นเอกซะก่อน วิธีทำ ก็ง่ายนิดเดียว....เพียงแค่เตรียมอุปกรณ์อาจเป็นกระดาษหรือแผ่นไม้ก็ได้ตามความสะดวก ขนาด 75 X 75 เซนติเมตร หรืออาจจะมีขนาดเล็กกว่านี้เล็กน้อย แล้วแบ่งออกเป็น 9 ช่องเท่าๆกัน เพียงแค่นี้เราก็จะได้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายแบบใหม่แล้ว

เมื่อถึงเวลานี้ คุณพร้อมแล้วหรือยัง... ที่จะมาออกกำลังกายกับเรา...

แต่ละท่าใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติประมาณ 10-15 วินาทีต่อรอบ และต้องมีการฝึกซ้ำ 3-5 รอบ โดยมีการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สำคัญเป็นแบบ 3 มิติ คือ ซ้าย-ขวา,หน้า-หลังและบน-ล่าง เท่านั้นเอง

แบบที่ 1

อย่ารอช้าเริ่มต้นแบบที่ 1 ก้าวขึ้น-ลง ด้วยการวางเท้าซ้ายที่ช่องหมายเลข 2 เท้าขวาอยู่ที่ช่องหมายเลข 3 จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 5 ก้าวเท้าขวาขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 6 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายต่อไปที่ช่องหมายเลข 8 เท้า ก้าวขวาก้าวต่อไปที่ช่องหมายเลข 9 จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข 5 ถอยเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข 6 ถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข 2 สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข 3

แบบที่ 2

ต่อด้วยแบบที่ 2 ก้าวออกด้านข้าง ท่าเตรียมวางเท้าทั้งสองข้างยืนอยู่ที่ช่องหมายเลข 2 จากนั้นเริ่มต้นก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข 1 ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข 3 ก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข 2 พร้อมทั้งก้าวเท้าขวากลับมาที่ช่องหมายเลข 2 ด้วย

แบบที่ 3

และแบบที่ 3 ก้าวเป็นรูปกากบาท ท่าเตรียมวางเท้าซ้ายไว้ที่ช่องหมายเลข 1 เท้าขวาอยู่ที่ช่องหมายเลข 3 จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 5 พร้อมกับก้าวเท้าขวาต่อไปที่ช่องหมายเลข 5 ด้วย ก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 7 ก้าวเท้าขวาขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 9 ต่อด้วยถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข 5 ถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข 5 และถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข 1 สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข 3

แบบที่ 4

แบบที่ 4 นั้น ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ท่าเตรียมเท้าทั้งสองข้างวางอยู่ที่ช่องหมายเลข 2 จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข 4 ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข 6 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข 8 ตามด้วยก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข 8 เช่นกัน จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข 4 ถอยเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข 6 สุดท้ายถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข 2 ตามด้วยถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข 2 เช่นกัน เป็นอันจบท่าแบบที่ 4

แบบที่ 5

ต่อกันเลยด้วยแบบที่ 5 ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้า เริ่มต้นท่าเตรียม ยืนอยู่แถวล่างสุดของตาราง โดยวางเท้าซ้ายไว้ที่ช่องหมายเลข 1 เท้าขวาวางไว้ที่ช่องหมายเลข 3 จากนั้นเริ่มด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 9 ก้าวเท้าขวาไขว้ข้ามไปที่ช่องหมายเลข 7 ต่อด้วยถอยเท้าซ้ายลงมาที่ช่องหมายเลข 1 และถอยเท้าขวาลงมาที่ช่องหมายเลข 3

แบบที่ 6

สำหรับแบบที่ 6 ก้าวทแยงมุมแบบรัศมีดาว ท่าเตรียมเท้าทั้งสองข้างยืนอยู่ที่ช่องหมายเลข 5 จากนั้นเริ่มต้นด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงลงไปที่ช่องหมายเลข 1 ก้าวเท้าขวาเฉียงขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 9 และก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข 5 พร้อมด้วยก้าวเท้าขวากลับไปที่ช่องหมายเลข 5 เช่นกัน ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 7 ก้าวเท้าขวาเฉียงลงไปที่ช่องหมายเลข 3 จากนั้นก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข 5 ก้าวเท้าขวากลับมาช่องหมายเลข 5

แบบที่ 7

แบบที่ 7 ก้าวเฉียงเป็นรูปตัว v” ท่าเตรียมยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่ช่องหมายเลข 2 เริ่มต้นด้วยก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่หมายเลข 7 ก้าวเท้าขวาขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 9 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข 2 และสุดท้ายก้าวเท้าขวากลับมาที่ช่องหมายเลข 2

แบบที่ 8

ตามด้วยแบบที่ 8 ก้าวสามเหลี่ยม ท่าเตรียมยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างในช่องหมายเลข 2 จากนั้นเริ่มต้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 8 ตามด้วยก้าวเท้าขวาขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 8 จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงมาที่ช่องหมายเลข 1 ถอยเท้าขวาลงมาที่ช่องหมายเลข 3 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข 2 และก้าวเท้าขวากลับมาที่ช่องหมายเลข 2 ด้วย

แบบที่ 9

สุดท้ายคือแบบที่ 9 ก้าว-ชิด สามเหลี่ยมซ้อน เริ่มด้วยท่าเตรียมยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่ช่องหมายเลข 2 ก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 4 ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข 6 ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายเข้ามาที่ช่องหมายเลข 5 ก้าวเท้าขวาเข้ามาช่องหมายเลข 5 ด้วย จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 7 ก้าวเท้าขวาขึ้นไปที่ช่องหมายเลข 9 ก้าวเท้าซ้ายเข้ามาที่ช่องหมายเลข 8 พร้อมกับก้าวเท้าขวาเข้ามาที่ช่องหมายเลข 8 ด้วย จากนั้นทำย้อนกลับลงไปสู่ช่องเริ่มต้น

หวังว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลองฝึกปฏิบัติกับเจ้าตาราง 9 ช่องดู ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้าน พื้นที่เล็กๆก็ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ แถมยังเสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ลองฝึกปฏิบัติกันดูนะคะ อีกหนึ่งทางเลือกดีๆที่ไม่แพ้การออกกำลังกายแบบอื่นเลย....

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ครูเก่าที่ขอแนะนำใหม่ ครูติ๊ก และ ครูอัญญารัตน์


จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ปี 2552

ยินดีต้อนรับ ครูพละคนใหม่ คุณครูณัฐนนท์ ทาชาติ ลูกช้างจากม.ช.
ชื่อ นายณัฐนนท์ ทาชาติ วุฒิการศึกษา ศษ.บ(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเดียวกัน ภูมิลำเนาเป็น
คนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
ไปแข่งขัน กีฬาที่ถนัด ตะกร้อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอบคุณ คุณจิราภา สุวรรณมาโจแห่งเต๋า เฮท์สปา แอนด์รีสอร์ท สำหรับหนังสือไว้ประจำที่ห้องสมุด

ห้องเรียน กึ่ง ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ม.1
ขอบคุณ คุณอรพินและ ccf อีกครั้งจัดสร้างเครื่องเล่นสำหรับอนุบาลเพิ่มเติม

รณรงค์รักษาความสะอาดและเริ่มต้นแยกขยะ


ผาปูเตียงใหม่ไอเดียคุณครูระพิพรรณ ปัญญา


จัดสร้างรางรินน้ำฝนเพื่อรองน้ำสะอาดไว้ใช้

ส้วมพึ่งเสร็จสมบูรณ์


ผลิตผลพืชพื้นบ้าน


วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

นำนักเีรียนพักนอนส่งโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อตัดไหมนักเรียนพักนอนที่เป็นใส้ติ่งได้รับการผ่าตัดทันท่วงที
แต่ก็ใช้เวลาหลายวันในการดูแลแผลประจำวันและมา
พบหมอในวันนี้คือ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยใบที่
หมอนัดระบุว่าเวลา 8.30 น. แต่ไปสายได้คิวนัดที่ 44
คือเวลา 13.30 น. หมอตรวจดูแผลและตัดไหมให้ และ
นัดอีกครั้งวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เป็นอันว่าทั้งวัน
ได้แค่เรื่องดูแลเรื่องเด็กพักนอนเพียงเรื่องเดียว กว่า
นักเรียนจะตรวจเสร็จเวลาก็ 15.20 น. พอดี แต่ก็
โชคดีที่ไม่ได้ไปส่งอีกเพราะเห็นรถชาวบ้านก็ฝากไป
กับรถชาวบ้าน