วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปรับปรุงห้องประุชุมกลายเป็นอาคารเอนกประสงค์ และเป็นอาคารประจำชั้น ม.2 อาศัยเรียนที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น: