วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันนี้วันอะไรเนี่ย ?
สุดท้ายกับการนำเด็กพักนอนไม่สบาย คนนั่งกลางเป็นใส้ติ่ง คนนั่งหลังเป็นมาลาเรีย ขับรถมอเตอร์ไซค์ฝ่า
สายฝนและโคลนลื่น ไปถึงโรงพยาบาลแม่สะเรียง ด้วยความทุลัก ทุเล เด็กเป็นไข้เพิ่มเพราะต้องตากฝนตลอด
เวลา กับชีวิตต้องสู้
น้ำป่าไหลหลากพัดท่อนซุง
เจอไม้ล้มตลอดทาง
ทางเฉอะแฉะและโคลนตมเริ่มต้นด้วยขับรถฝ่าสายฝน และม่านหมอก

ไม่มีความคิดเห็น: