วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

นำนักเีรียนพักนอนส่งโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อตัดไหมนักเรียนพักนอนที่เป็นใส้ติ่งได้รับการผ่าตัดทันท่วงที
แต่ก็ใช้เวลาหลายวันในการดูแลแผลประจำวันและมา
พบหมอในวันนี้คือ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยใบที่
หมอนัดระบุว่าเวลา 8.30 น. แต่ไปสายได้คิวนัดที่ 44
คือเวลา 13.30 น. หมอตรวจดูแผลและตัดไหมให้ และ
นัดอีกครั้งวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เป็นอันว่าทั้งวัน
ได้แค่เรื่องดูแลเรื่องเด็กพักนอนเพียงเรื่องเดียว กว่า
นักเรียนจะตรวจเสร็จเวลาก็ 15.20 น. พอดี แต่ก็
โชคดีที่ไม่ได้ไปส่งอีกเพราะเห็นรถชาวบ้านก็ฝากไป
กับรถชาวบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: