วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับ ครูพละคนใหม่ คุณครูณัฐนนท์ ทาชาติ ลูกช้างจากม.ช.
ชื่อ นายณัฐนนท์ ทาชาติ วุฒิการศึกษา ศษ.บ(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเดียวกัน ภูมิลำเนาเป็น
คนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
ไปแข่งขัน กีฬาที่ถนัด ตะกร้อ

ไม่มีความคิดเห็น: