วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น คุณครูพิมพร อรุณแจ่มวิไลกราบขอบพระคุณท่านผู้ที่มีเจตนาอย่างจริงใจ ในการจัดสรร
อัตรากำลังให้กับโรงเีรียน ขอให้เจตนาดีันั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ชีวิต
ท่านผู้นั้นไม่ติดขัด ทำอะไรราบรื่นสมหวังกับชีวิตทุกประการ

ไม่มีความคิดเห็น: