วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอบคุณ คุณอรพิน และ ccf สาละวิน สำหรับโต๊ะเรียน 50 ชุด


ภาพรถยนต์ขนส่งโต๊ะเีรียนหนังสือเด็ก จำนวน 50 ชุด
ไปอย่างทุลักทุเล ทางลื่นมาก
กราบขอบพระคุณ CCF สาละวิน

ไม่มีความคิดเห็น: