วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สานถังขยะใช้เอง

เพาะเห็ด เลี้ยงกบ ขอบคุณ ccf สาละวิน
สอบภาษาไทยมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพค้าง อบรมสิทธิเด็ก โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขอบคุณ ลำใยแสนอร่อย จากพี่นก
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เริ่มกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเีรียน

โครงการเลี้ยงกบ โดย ประภาส ทรัพย์ประภาสกุล


ชมรมแกะสลักโดยครูดำรงศักดิ์ ปัญญา
สื่อ ผลงานเด็ก โดยครูระพิพรรณ ปัญญาร่วมประชุมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูสบเมย